Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 24 2014

9513 dec8
Reposted fromnie-ma-zupy nie-ma-zupy viaxannabelle xannabelle
znikac
kiedy zaczynasz się zastanawiać czy jesteś szczęśliwy, nie jesteś. widzisz, rozwiązałam Twój problem. 
— wiw
Reposted fromwiwiana wiwiana viaxannabelle xannabelle
1757 8fa8 500
znikac
Przepraszam. Nie mogę tego zjeść. 
znikac
8150 5b18
Reposted fromwagabunda wagabunda viasamozatrucie samozatrucie
znikac
Kiedyś byłam miła i współczująca ale dobrze, że mi kurwa przeszło.
http://hateyouverymuch.soup.io/

January 23 2014

znikac
Wtorek nadciąga a ja...
Jak ściągnę koszulkę przy lekarzu mając całe przedramię w świeżych ranach?
znikac
Otaczam się murem cierpienia i samotności. Zamykam się coraz bardziej w sobie. Odpycham ludzi, choć tak bardzo ich potrzebuję. Czuję się nikomu niepotrzebna. Czuję, że nikt nie dba o mnie. Mam wrażenie, że nikomu na mnie nie zależy, więc dlaczego mi ma zależeć. Zawsze ktoś ode mnie odchodzi. Może sama też siebie opuszczam.
Reposted fromEvowe Evowe
5130 4915
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaEvowe Evowe
9531 db05 500
Reposted fromnie-ma-zupy nie-ma-zupy viasamozatrucie samozatrucie
znikac

Każdy popełnia błędy. Lecz jeśli błędem nazywasz zdradę, to nie jesteś mnie wart. Musisz wiedzieć, że to nie nazywa się błąd tylko KONIEC.

Reposted fromnikooos nikooos viasmutnazupa smutnazupa
znikac
1226 73f2 500
Dzisiaj znowu mi się nie udało.
Boże, wybacz mi.
Reposted byzniszczmnie zniszczmnie

January 22 2014

znikac
Mieliście kiedyś w sobie taką myśl, że te smutne zupowiczki, których zupa na kilka godzin umiera siedzą po uszy w jakimś bagnie zwanym odurzanie?
Uciekają przed uczuciami i znikają na kilka godzin wijąc się z bólu na podłodze. 

REBLOG THIS IF YOU HAVE NEVER HAD A VALENTINE.

znikac
Ja się nie odezwę, Ty się nie odezwiesz i tak to się skończy.
— już się skończyło.
Reposted frommadeliine madeliine viasamozatrucie samozatrucie
znikac
Niestety jestem tą sentymentalną idiotką, dla której wszystko ma jakieś znaczenie.
Reposted fromnfading nfading viasamozatrucie samozatrucie
znikac
Lecz pod grubą warstwą straszliwego żalu, choroby, strachu i wyczerpania nadal bije me serce, nadal obracam się wraz z ziemią, wiedząc, że tyle na niej piękna, tyle osób ukochanych, tyle do zobaczenia i przeczytania.
— Sylvia Plath "Szklany klosz"
Reposted fromyourtitle yourtitle viasamozatrucie samozatrucie
znikac
9209 6489
zapytaj mnie
Reposted fromtygrysek tygrysek viasamozatrucie samozatrucie
znikac
0138 aa16
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl